České hory » Krkonoše » Horní Branná

Horní Branná

Horní Branná je vesnice v Podkrkonoší, která leží v údolí po obou stranách potoka Sovinky.

Dominantou města je z dálky viditelná věž hornobranského kostela sv. Mikuláše, který je kulturní památkou chráněnou státem. Další památkou je zámek s památníkem J. A. Komenského (pobýval zde v roce 1627 před odjezdem do polského Lešna) a hrobka rodu Harrachů - osmiboká stavba v novorománském slohu, doplněná byzantskými zdobnými prvky. Proti hrobce stojí harrachovský špitál (dnes Dům s pečovatelskou službou). Zachovala se zde i řada roubených chalup z nichž nejstarší je plátenický dům čp. 74 ze 16. století.

V okolí obce jsou cyklistické, turistické a bĕžkařské tratĕ. V létě tady můžete využít letní koupaliště s travnatými plochami a atrakcemi pro děti. Z Horní Branné jsou v dosahu všechny významné krkonošské lyžařské areály.

Zámek Horní Branná - - v zámku je památník na pobyt J. A. Komenského, který zde pobýval před svým odchodem do exilu v roce 1628. Část místnosti je věnována spisovateli, kronikáři, učiteli a místnímu rodákovi Josefu Šírovi.

Fotografie uživatelů
Vrchlabí
Žalý
Rozhledna Přední Žalý
Rozhledna Žalý
Rozhledna Žalý
Rozhledna Žalý
Kotelní jámy z rozhledny Žalý
Rozhledna Žalý